Vi beklager å måtte meddele at styret i Stavanger Vinforum har besluttet å avlyse Vinmessen den 16. januar 2021 grunnet restriksjoner vedr. Covid19.

Der er nå kommet innstramminger fra myndighetene som gjør det umulig å arrangere vinmessen på en fornuftig måte. Den første vinmessen arrangerte vi i januar 1995, og vi har gjennomført arrangementet hvert år siden den tid. I januar 2021 skulle vi arrangere den 27. vinmessen, men dette lar seg dessverre ikke gjøre grunnet Covid19.

Vi vil følge med hvordan utviklingen blir fremover, og kommer tilbake med informasjon om nye arrangementer når dette lar seg gjøre.

AVLYST!