top of page

OM

Stavanger Vinforum har i over 20 år introdusert nye og spennende viner til et bredt og interessert pulikum i Rogaland. 

Stavanger Vinforum ble konstituert den 01.12. 1994 i anledning et samarbeid med den portugisiske ambassaden i Norge. Denne første presentasjonen av portugisisk vin i Stavanger hadde ca 100 deltakere og var startpunktet til den nå årlige vinmessen, Stavanger Vinforums hovedarrangement. Stavanger Vinforum ble grunnlagt som en privat vinklubb etter dette første arrangementet, og klubben har nå vokst til over 1000 engasjerte medlemmer. Vi er en populær samarbeidspartner for norske vinimportører, og arrangerer i tillegg til den årlige vinmessen en rekke mindre og spesialiserte smakinger, i tillegg til den stadig mer populre vinskolen.

 

Les mer om våre kommende arrangementer her.

bottom of page